Ympäristö

Huolehdimme ympäristöstämme

Miksi:
Panostamme toimintamme ympäristöystävällisyyteen, koska haluamme kantaa vastuumme luonnon ja kulttuuriympäristön suojelemisesta. Olemme vakuuttuneita siitä, että jokaisen yrityksen ja yksilön panos on tärkeää.  

Liiketoiminnan harjoittaminen ympäristöystävällisesti ja kulttuuriympäristöä ylläpitäen on Krapille strateginen valinta. Ympäristöystävällinen toiminta vähentää luonnon kuormittamista ja on samalla liiketaloudellisesti järkevää. Tavoitteenamme on toteuttaa vastuullista liiketoimintaa huomioiden toimintamme taloudellinen kannattavuus ja kilpailukyky unohtamatta toimintamme ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Miten:
Olemme rakentaneet Krapin oman ympäristöohjelma ja kriteeristön. Toimenpidekirjamme sisältää 276 kpl yhdessä sovittua luontoa säästävää ja kestävää kehitystä edistävää ohjetta ja toimintamallia.

Ympäristötekomme:
Teemme vuosittain enakkoon suunniteltuja ympäristötekoja meitä ympäröivän kulttuuriympäristön vaalimiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Ladattavat tiedostot:

Krapin ympäristöjulistus (406.36 kt, pdf-tiedosto)